آیا استاد عبدالباسط نهاوند خونده یا نه؟
سوالیه که در بین اکثر قاریان مطرح شده ، ولی با این وجود ، حتی در سایت انجمن تخصصی قاریان نیز جواب مناسبی برای این سوال ارائه نشده.
برای پاسخ کامل به این سوال باید به کل تلاوتهای در دسترس استاد عبدالباسط گوش داد تا فهمید که نهاوندی خونده شده یا نه. من در حد آرشیو خودم که از تلاوتهای استاد عبدالباسط دارم ، خیلی خیلی زیاد از ترکیب خوانی نهاوند شنیده ام . اما آنکه مقطعی بطور کامل در نغمه نهاوند اجرا شده باشه فقط در یک مقطع از تلاوت سوره طه شنیده ام . بد نیست شما هم بشنوید.

دانلود مقطع نهاوند استاد عبدالباسط
منبع : صوت الجنات |آیا استاد عبدالباسط نهاوند خونده یا نه؟
برچسب ها : نهاوند ,عبدالباسط ,استاد ,خونده ,استاد عبدالباسط ,نهاوند خونده ,عبدالباسط نهاوند ,عبدالباسط نهاوند خونده ,استاد عبدالباسط نهاوند